Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Horisont 2020

Formidlingsplan

De som mottar støtte fra Horisont 2020 er forpliktet til å formidle og offentliggjøre resultatene så fort som mulig, blant annet gjennom vitenskapelige publikasjoner.

Hovedinnhold

BOA > Søknad

Nettsiden oppdateres med ny informasjon om Horizon Eurupe i 2021

 

Eldre informasjon:

I Horisont 2020 skilles det mellom formidling, utnytting av resultatene og kommunikasjon:

  • Formidling (dissemination) Om resultatene av prosjektet, til potensielle brukere av resultatene (interessenter som fagfeller, industri, organisasjoner, vitenskapelige miljøer generelt).
  • Kommunikasjon (communication) Om selve prosjektet og om resultatene, til målgrupper utenfor prosjektets eget miljø, inkludert media og allmenne målgrupper. 
  • Utnyttelse av resultatene (exploitation) Defineres som bruken av resultatene for kommersielle eller offentlige interesser/politikkutforming.

Begreper og tiltak kan ofte overlappe. Sjekk alltid hva den aktuelle utlysningen etterspør av formidling og kommunikasjon.

Formidlingsplan

De som mottar støtte fra Horisont 2020 er forpliktet til å formidle og offentliggjøre resultatene så fort som mulig, blant annet gjennom vitenskapelige publikasjoner.

En konkret formidlingsplan skal være en del av søknaden. Underveis i prosjektet kan planen oppdateres.

Planen bør knyttes til utlysningens og prosjektets overordnede mål og bl.a. svare på disse spørsmålene:

  • På hvilke områder forventes prosjektet å ha betydning (impact), hvilke behov blir møtt eller problemer løst av dette prosjektet?
  • Hvilket resultat/utkomme (output) vil prosjektet skape? 
  • Hvem er de potensielle brukerne av resultatene (stakeholdere), og hvordan skal prosjektet ha kontakt med dem?
  • Hvordan kan produktet/resultatet av prosjektet bli tatt i bruk direkte eller indirekte? Hva er fordelene?
  • Hvilke barrierer kan hindre resultatene i å bli tatt i bruk, og hva kan gjøres for å overstige disse?

Resultater: Kan være så  forskjellig som feks. publikasjoner, rapporter, patenter, kunnskap, ferdigheter, produkter, tjenester eller prototyper.

Stakeholdere: Potensielle brukere og/eller interessenter bør involveres i søknadsarbeidet og underveis i prosjektet. De kan være partnere, delta i rådgivende utvalg, fokusgrupper eller brukergrupper, etter hva som passer prosjektets tema og organisering. Finn gjerne brukere gjennom konsortiets nettverk. Tenk på om lokale, nasjonale eller internasjonale brukere er mest passende for prosjektet. Eksempler kan være fagmiljøer, studenter, pasienter, næringsliv, beslutningstakere, for å nevne noen.

Aktiviteter: Må velges ut fra mål og målgruppe og settes inn i planen. Eksempler: Workshops, publikasjoner, nettsider, filmer, konferanser eller mye annet.

Alle prosjekter må sørge for åpen publisering og god håndtering av data. Mer om åpen publisering og Datahåndteringsplan her

Grant agreement artikkel 29.1 viser kravene til formidling av resultater.

Siden oppdateres av Åshild Nylund