Hjem

Støtte til eksternfinansiert forskning (BOA)

Horizon 2020

Horisont 2020 - Prosjektutvikling 1

Kurset gir en innføring i hvordan man bygger opp et godt EU-prosjekt. Sentrale elementer ved prosjektutvikling blir gjennomgått:

UiB arrangerer i samarbeid med NFR kurs for deg som planlegger en søknad til Horisont 2020.

  • Kort om bakgrunnen for Horisont 2020
  • Hva er et EU-prosjekt og hvordan etablerer dere et slikt prosjekt?
  • Søknadssprosess og evaluering
  • Praktisk gruppearbeid

Kurset er et introduksjonskurs som passer alle som ønsker å søke et EU-prosjekt, enten du er prosjektleder, EU-rådgiver eller forsker. Vi anbefaler at du tar dette kurset i sammenheng med kurset Horisont 2020 - Søknadssøtte 1.

For å få fullt utbytte av kurset, anbefaler vi også at du tar e-læringskursene Innføring i EU-prosjekter og Deltakerportalen som en forberedelse til dette kurset.

​Språk: ​Norsk (med engelske presentasjonsslides)

 

For oppdatert informasjon, samt program se NFR sine nettsider for kurset.