Hjem

Støtte til eksternfinansiert forskning (BOA)

Horizon 2020

Horisont 2020 - Søknadsstøtte 1

Kurset gir deg praktisk veiledning i hvordan man som EU-rådgiver kan være en god støtte for forskere på egen institusjon i prosessen med å skrive en søknad.

UiB arrangerer i samarbeid med NFR og Sintef kurs for deg som planlegger en søknad til Horisont 2020.

Kurset vil ta for seg temaer som; hvordan hente ut søknadsmaler, hvordan fylle inn nødvendig administrativ informasjon om prosjektet (Administrative Forms, part A) og hvordan registrere en prosjektsøknad i portalen og senere hente ut evalueringen av prosjektet. 

Kurset er et introduksjonskurs som passer spesielt for EU-rådgivere. Vi anbefaler at du tar dette kurset i sammenheng med kurset Horisont 2020 - Prosjektutvikling 1.

For å få fullt utbytte av kurset, anbefaler vi også at du tar e-læringskursene Innføring i EU-prosjekter og Deltakerportalen som en forberedelse til dette kurset.

​Språk: ​Norsk (med engelske presentasjonsslides)

For oppdatert informasjon, samt program se NFR sine nettsider for kurset.