Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
DIKU

Sentre for fremragende utdanning - BOA teamet bistår

BOA-teamet bistår Studieadministrativ avdeling i SFU-prosessen ved UiB. Ny utlysing er forventet i februar 2019, med forventet søknadsfrist mai 2019.

 Fagmiljø med fremragende utdanning kan få status som SFU i fem år, med mulighet for støtte i fem år til. SFU-ene får mellom fire og åtte millioner hvert år. BOA-teamet bistår Studieadministrativ avdeling i SFU-prosessen ved UiB. Rådgiverne ved SA vil koble på den kompetansen som trengs fra de ulike avdelingene i BOA-teamet. 

Økonomiavdelingen (ØKA): 
ØKA kan bistå søkerne i budsjettarbeidet sammen med lokale økonomer og rådgivere på institutt og fakultet. ØKA vil bidra med budsjettmal, og veilede i forhold til krav og kriterier satt for budsjettutformingen.

Kommunikasjonsavdelingen (KA): 
KA kan gi råd om kommunikasjon og formidling til ulike målgrupper. Oppsett av enkle nettsider. Styrke senterleders synlighet på nett.   

Forskningsadministrativ avdeling (FA): 
Innovasjon: Råd om innovasjon og utdanning for ulike fagiljø. 
Søknadsrådgiving: Forskningsrådgiver kan lese søknadsutkast, med fokust på de delene som omhandler senterplan, og handlingsplan for senteret, inkludert milepæler. FA kan også bistå med støtte til utforming av CV-er for den foreslåtte senterlederen og to til fem nøkkelpersoner i senterteamet

Runde 2: FA kan også bistå med ulike innspill ved et eventuelt besøk ved institusjonen.