Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
DIKU

Sentre for fremragende utdanning (SFU)

SFU-ordningen gir Norges fremste utdanningsmiljøer mulighet til å organisere seg i sentre med ambisiøse mål.

Hovedinnhold

Fagmiljø med fremragende utdanning kan få status som SFU i fem år, med mulighet for støtte i fem år til. SFU-ene får mellom fire og åtte millioner hvert år fra DIKU.

BOA-teamet bistår fagnær administrasjon i søknadsprosessen. Det anbefales at alle søknadsinitiativ også kobler på sine lokale forskningrådgivere som har erfaring fra å søke annen type eksternfinansiering, spesielt nyttig er det med erfaring fra SFF søknader. 

Studieavdelingen 
Ansvarlig for prosess, informasjon og søknadsarbeidet ved UiB. 
Kontakt: Kari Bjørgo Johnsen og Bo Byrkjeland 

Økonomiavdelingen: 
ØKA kan bistå søkerne i budsjettarbeidet sammen med lokale økonomer og rådgivere på institutt og fakultet. ØKA vil bidra med budsjettmal, og veilede i forhold til krav og kriterier satt for budsjettutformingen.
Kontakt: Henriette Gallefoss og Therese Hystad 

Kommunikasjonsavdelingen: 
KA kan gi råd om kommunikasjon med interessenter og målgrupper. Oppsett av enkle nettsider. Styrke senterleders synlighet på nett. Kontakt: Åshild Nylund   

Forsknings- og innovasjonsavdelingen: 
Rådgiving om innovasjon og utdanning, inkludert innovasjonsmetodikk.  
Kontakt: Susan Johnsen  

IT-avdelingen 
Kontakt: Karianne Omdahl