Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
UiB Opp

UiB Opp2 - Videregående program

Programmet skal gå dypere inn i utvalgte tema, og gi mer inngående kunnskap om forskningsstøtte og eksternfinansiering av prosjekter ved UiB. 

Hovedinnhold

Målgruppe for dette programmet er ansatte som har forskningsstøtte og eksternfinansiering som en større del av sin stilling, herunder forskningskoordinatorer/ forskningsrådgivere/prosjektøkonomer, adm. sjefer og andre som ønsker å lære mer om feltet. 

Det forutsettes at deltagerne på UiB Opp 2 har erfaring med forskningsstøtte.

Om UiB Opp2 Videregående kurs

UiB Opp2 består av flere valgfrie moduler som går gjennom et år. En melder seg på de enkelte modulene når de åpner for påmelding. Når man har gjennomført minst 7 moduler i UiB Opp2 vil en motta kursbevis for gjennomført UiB Opp2.

Kursene holdes lokalt ved UiB. Hver modul er vanligvis 3 timer, men noen moduler vil være lagt opp på en annen måte. 

Alle kursene vil bli holdt av interne UiB krefter, i hovedsak fra BOA-teamet. Det vil også benyttes kompetanse fra institutt og fakultet ved behov. 

Innhold og påmelding UiB Opp Videregående kurs

 • Modul 1 - Horizon Europe- RIA koordinatorsøknader- Rutiner og maler ved UiB 
 • Modul 2 - Analyse, forskningspolitikk og strategi  
 • Modul 3 - Evaluering av søknader - (mock evaluations)
 • Modul 4 - Kommunikasjon og formidling i forskningsprosjekt
 • Modul 5 - How to arrange proposal writing classes for early career researchers?
 • Modul 6 - Impact: Value creation & user-driven research and innovation
 • Modul 7 - Science Advice og SDG
 • Modul 8 - Hospitering ved UiBs Brusselkontor 
 • Modul 9 - Økonomiforvaltning ved UiB 
 • Modul 10 - Posisjonering og langsiktig EU-arbeid
 • Modul 11 - Excellence i forskning -Vurderingskriterium hos finansieringskilder og et mål for fremragende miljø
 • Modul 12 - Risk Management in research projects
 • Modul 13 – RRI – Responsible Research and Innovation
 • Modul 14 – Åpen Vitenskap

 Hjelp oss å gi dere et best mulig tilbud. Hvilke moduler er du mest interessert i? Merk at dette ikke er påmelding til kurs. 

 

Denne siden oppdateres av Synnøve Palmstrøm