Hjem
Støtte til eksternfinansiert forskning (BOA)
UiB Opp

UiB Opp 1.2 Søknadsstøtte ved UiB

Kursinnhold: Kurset tar for seg alle deler av søknadsarbeidet ved UiB, og gir deltagerne et innblikk i hva som må til for å levere en konkurransedyktig søknad om ekstern finansiering av forskningsprosjekter.  

Læringsutbytte: Kurset skal gi en grunnleggende innføring i søknadsfasen ved UiB for de mest relevante søknadstypene, samt en oversikt over kostnader i forskningsprosjekter. Det skal også gi innblikk i de elektroniske søknadssystemene for NFR og EU og en forståelse av ulike deler av en forskningssøknad. 

Målgruppe: Passer for deg med lite eller noe erfaring innen søknadsstøtte, nytilsatte forskningsrådgivere, økonomer, HR, kommunikasjonsrådgivere, adm sjefer, og andre som ønsker å få en mer helhetlig oversikt over hvordan en jobber med søknadsstøtte ved UiB.

Varighet: Kurset varer 3 timer. Det legges opp til erfaringsutveksling og gruppediskusjoner underveis. 

Kursholdere: Vibeke Irgan, Forskings- og innovasjonsavdelingen, Rob Clarke og Håvard Hoel Aass, Økonomiavdelingen 

Kursspråk: Norsk og engelsk

Antall plasser: 20 stk.
Dersom det blir stor interesse for kurset så vil det bli holdt flere ganger.