Hjem
Koronavirus – informasjon for studenter og ansatte
Ekstern finansiering

Søknadfrister til EU og Forskningsrådet mfl.

BOA: Her vil du finne oppdatert informasjon om utsatte søknadsfrister hos blant annet Forskningsrådet og EU-kommisjonen.

Når vi får viktig, bekreftet informasjon fra Forskningsrådet og EU-kommisjonen og andre som utlyser forskningsmidler vil vi legge det ut her. Alle oppfordres også til å holde seg informert direkte gjennom Forskningsrådets og EUs nettsider og sosiale medier.

Forskningsrådet

Forskningsrådet sier i en pressemelding at de vil utsette noen søknadsfrister på grunn av korona-situasjonen.

  • Fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til 2021.

De som er kalt hjem fra forskningsopphold i utlandet, må melde inn kontraktsendring til Forskningsrådet gjennom Mitt nettsted.

Forskningsrådet har en nettside for spørsmål og svar om situasjonen med koronaviruset. Der oppdaterer de råd og retningslinjer som er relatert til Forskningsrådets prosjekter, utlysninger, arrangementer ol.

EU/Horisont 2020

Søknadsfrister

Endringer i den enkelte søknadsfristen vil bli publisert på EUs Funding & Tenders portal, under Topic Updates.

Nytt: ERA har samlet utsatte frister og informasjon om koronaviruset her

European Research Council (ERC)
ERC forventer ikke forsinkelser i evalueringen av søknader til ERC Starting Grants som pågår, eller utsatte frister, men kan ha lengre responstid for henvendelser. De har lagt ut denne meldingen om situasjonen på sine nettsider, der de oppfordrer om å ta kontakt ved endringer og forsinkelser i prosjektene.

COST

COST Open Call (OC-2020-1) har nå fått ny frist, 29.10.20. 
COST har opprettet en nettside med anbefalinger for korona-perioden.

Kreftforeningen

Kreftforeningen har utsatt flere søknadsfrister for forskningsmidler i vår. De har lagt ut informasjon om situasjonen på sine nettsider.