Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
UiB Opp

UiB Opp 2.2. Analyse, forskningspolitikk og strategi

Hovedinnhold

Kursinnhold: Hvordan jobber vi med resultatmåling og analyse på UiB? Hvilke datakilder om forskning er relevante for fakultetene og instituttene? Orientering fra analysegruppa. 

Læringsutbytte

-  oversikt over hvordan arbeidet med bibliometri er organisert i Norge og ved UiB 

- kunnskap om de viktigste bibliometriske indikatorer og deres begrensninger 

- kjenskap  til prinsipper for bibliometrisk evaluering  

Ved fullført kurs har kursdeltageren også innsikt i  andre virksomhetsdata, og hvordan disse kan anvendes til styringsformål.

Ferdigheter:

-  nyttiggjøre publiseringsstatistikken (https://bibliometri.w.uib.no/

-  anvende søke- og analysefunksjoner i WoS  

Generell kompetanse:

Kursdeltageren kan treffe beslutninger basert på tilgjengelig evidens og kjenner til enkle datanalyseverktøy som Tableau 

Målgruppe: Administrasjon, ledere, andre som har behov for data til styrings- og analyseformål

Varighet: Tre timer

Kursholdere: Marta Lorentz (UB), Caroline Armitage (UB) og  Bjug Bøyum (FIA)

Kursspråk: Norsk

Antall plasser: 20