Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Budsjettere SFU

ØKA kan bistå søkerne i budsjettarbeidet sammen med lokale økonomer og rådgivere på institutt og fakultet. ØKA vil bidra med budsjettmal, og veilede i forhold til krav og kriterier satt for budsjettutformingen.

Hovedinnhold

Budsjettet er en svært viktig del av søknaden, det er derfor lurt å komme tidlig i gang med budsjetteringen. Dersom man vet at man skal sende inn en søknad, ta kontakt med den lokale prosjektøkonomen så fort som mulig for å starte prosessen.

Det er viktig å lese nøye gjennom utlysningen og HK-dir. sine retningslinjer for budsjett før man begynner å budsjettere.

Budsjettmal og annen nyttig informasjon finnes under relevante lenker.