Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
UiB Opp

UiB Opp 1.7 Hva du trenger å vite om juridisk støtte til eksternfinansierte prosjekt ved UiB

Hovedinnhold

NFR prosjekter – fra tildeling til kontrakt

Formålet med kurset er å gjøre rådgivere og andre som jobber med NFR prosjekter ved fakultet/institutt kjent med kontraktsfasen i NFR prosjekter.

Kursinnhold:
I løpet av kurset vil kontraktsrådgiverne snakke om blant annet:

  • Hva må fakultet/institutt må være obs på i søknadsfasen som kan få betydning for kontraktsinngåelse og prosjektoppstart, herunder klassifisering av prosjekt (samarbeid/oppdrag/underleverandør og F&U-leverandør)
  • Tildeling av NFR prosjekt og utarbeiding av samarbeidsavtale/andre avtaler med partnere
  • Oppfølging av kontrakten og samarbeidsavtaler/andre avtaler i prosjektets levetid.

Læringsutbytte:
Kursdeltakerne vil bli bedre rustet til selv å identifisere og håndtere sentrale juridiske problemstillinger i kontraktsfasen av NFR-prosjekter, i tillegg til å vurdere riktig klassifisering av prosjekter. Kursest vil også gi innsikt i sentrale kontraktsbestemmelser, når det kan oppstå behov for andre avtaler, og hvordan kontrakts- og avtalegrunnlaget følges opp gjennom prosjektperioden.

Målgruppen
Kurset er for alle som arbeider med NFR prosjekter og som ønsker å lære mer om kontraktsfasen.

Antall plasser:
20 stykker

Språk:
Norsk eller engelsk

Tid:
10. september 2024 kl. 0900-1200 

Sted:
Nygårdsgaten 5, 1. etg., rom NG5 - 1E301 Sydneshaugen

Kursholdere:
Kontraktsrådgivere ved FIA