Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
UiB Opp

UiB Opp 1.7 Juridisk støtte til eksternfinansierte prosjekt ved UiB

Hovedinnhold

NFR prosjekter – fra tildeling til kontrakt

Formålet med kurset er å gjøre rådgivere og andre som jobber med NFR prosjekter ved fakultet/institutt kjent med kontraktsfasen i NFR prosjekter. I løpet av kurset vil kontraktsrådgiverne snakke om blant annet:

  • Hva må fakultet/institutt må være obs på i søknadsfasen som kan få betydning for kontraktsinngåelse og prosjektoppstart, herunder klassifisering av prosjekt (samarbeid/oppdrag/underleverandør og F&U-leverandør)
  • Tildeling av NFR prosjekt og utarbeiding av samarbeidsavtale/andre avtaler med partnere
  • Oppfølging av kontrakten og samarbeidsavtaler/andre avtaler i prosjektets levetid.

Det vil i forkant av kurset deles ut kursmateriell, blant annet en case som må løses på forhånd.

Kurset er for alle som arbeider med NFR prosjekter og som ønsker å lære med om kontraktsfasen.

Språk:
Norsk eller engelsk

Tid:
30. august 2022 kl. 0900-1200 (3 timer)

Sted:
Jekteviksbakken 31, 2. etg.

Kursholdere:
Kontraktsrådgivere ved FIA