Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
UiB Opp

UiB Opp 2.14 Åpen vitenskap (Open Science)

Hovedinnhold

Datahåndteringsplaner (Data Management Plan, DMP) - Krav og praktiske eksemplarer

Kursinnhold: Formålet med kurset er å hjelpe forskningsrådgivere å utarbeide en datahåndteringsplan for et forskningsprosjekt er godt vitenskapelig praksis og et krav fra forskningsfinansiører. Vi vil presentere datahåndteringsplan-krav fra NFR og i Horizon Europe, diskutere merverdi for forskere, gi en introduksjon til relevante verktøy, og lede gjennom de forskjellige kapitler i en datahåndteringsplan med utgangspunkt i Science Europe Guide to the International Alignment of Research Data Management. I tillegg vil vi ta med praktiske eksempler for evaluering og diskusjon i den praktiske delen av verkstedet.

Etter fullført kurs vil deltakere:

  • Kjenne til UiBs politikk for åpen vitenskap
  • Kjenne til DMP-krav fra NFR og Horizon Europe
  • Kjenne til innhold i DMP (utgangspunkt I Science Europe Guide to the International Alignment of Research Data Management, anbefalt av finansiører)
  • Kjenne til relevante verktøy og ressurs for å skrive, oppdatere, og publisere en DMP
  • Ha evaluert praktiske eksempler fra forskjellige fagfelt

Målgruppe: Målgruppen for verkstedet er administrativt og vitenskapelig ansatte som ønsker en introduksjon til datahåndteringsplaner og mer erfarne som ønsker seg en mer praktisk tilnærming til tematikken.

Varighet: 2,5 timer

Kursholdere: Jenny Ostrop og Illimar Rekand (Universitetebiblioteket)

Kursspråk: Norsk eller engelsk

Antall plasser: 20 stk.