Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
UiB Opp

UiB Opp 2.4 Kommunikasjon og formidling i forskningsprosjekt

Hovedinnhold

Kommunikasjon og formidling i forskningsprosjekt

Innføring i kommunikasjonsstrategi for administrativt ansatte i forskningsrådgivning.
Mål, målgruppetenking, kanaler, tiltak og ressursbehov

Etter kurset vil du ha fått innsikt i hva som kreves av kommunikasjonsarbeid i små og store forskningsprosjekt.

Kursspråk: Norsk 

Tid:
11. november 2022 kl. 0900-1200 (3 timer)

Sted:
Jekteviksbakken 31, 2. etg.

Kursholdere:
Åshild Nylund, Kommunikasjonsavdelingen/FIA