Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
UiB Opp

UiB Opp 1.3 Bygging av forsknings-CV

Hvordan støtte forskere i deres CV bygging?

CV building researcher
Foto/ill.:
Generated by Microsoft Copilot

Hovedinnhold

Kursinnhold

  • Introduksjon til forsknings CV: Forståelse av hva en forsknings CV er og hvorfor det er viktig at vi i støtteapparatet har et forhold til dette.
  • Gjennomgang av hovedkomponentene i en forsknings CV: Gjennomgang av de ulike hoveddelene av en forsknings CV, inkludert forskningsresultater, ekstern finansiering, mobilitet, nettverk og profilering.
  • Skrivetips til CV: Tips og teknikker for å skrive en overbevisende CV.
  • Nyttige ressurser på UiB: En gjennomgang av hvor og hvordan du kan bruke UiB sine resurrser for å støtte forskere.
  • Bruk av KI i CV skriving: Noen praktiske tips i hvordan du kan bruke KI for å forbedre CV-er.
  • Praktisk økt og diskusjon i grupper: Deltakerne vil få muligheten til å reflektere og utveksle erfaringer med kollegaer for hvorrdan vi støtter forskere i deres karriere.

Målgruppe
Rådgivere og administrativt ansatte ved UiB som ønsker å lære hvordan de kan støtte yngre forskere i å utvikle dere CV og akademiske karriere.

Varighet
2,5 timer

Kursholder
Cecilie Nordbotten, forskningsrådgiver, Forsknings- og innovasjonsavdelingen (FIA), Universitetet i Bergen

Kursspråk
Norsk

Antall plasser
20 stk.