Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
UiB Opp

UiB Opp 1.2 Søknadsstøtte forskningsprosjekter

Hovedinnhold

Kursinnhold: Kurset tar for seg alle deler av søknadsarbeidet knyttet til eksternfinansierte forskningsprosjekt ved UiB, og gir deltagerne et innblikk i hva som skal til for å levere en konkurransedyktig søknad. 

Læringsutbytte: Kurset skal gi en grunnleggende innføring i søknadsfasen ved UiB for de mest relevante søknadstypene for forskningsfinansiering, samt en oversikt over kostnader i forskningsprosjekter. Det skal også gi innblikk i de elektroniske søknadssystemene for NFR og EU og en forståelse av ulike deler av en forskningssøknad. 

Målgruppe: Passer for deg med lite eller noe erfaring innen søknadsstøtte ved UiB, nytilsatte forskningsrådgivere, økonomer, HR, kommunikasjonsrådgivere, adm sjefer, og andre som ønsker å få en oversikt over hvordan jobbe med søknadsstøtte ved UiB.

Varighet: Kurset varer 3 timer. Det legges opp til erfaringsutveksling og gruppediskusjoner underveis. 

Kursholder: Vibeke Irgan, Forsknings- og innovasjonsavdelingen og Henriette Gallefoss, Økonomiavdelingen

Kursspråk: Norsk 

Antall plasser: 20 stk.