Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Kurs - forskningsadministrasjon

UiB Opp 1.4 Oppstart av BOA-prosjekt - og bruk av UiBs digitale prosjektverktøy ProsjektTeam

Kurset skal gi en innføring i hvordan organisere og gjennomføre oppstartsmøter for BOA-prosjekt, og gi en introduksjon til hvordan UiB sitt nye prosjektstyringsverktøy ProsjektTeam kan brukes i dette arbeidet.

Hovedinnhold

Kursinnhold: Kurset skal gi det administrative støtteteamet gode verktøy til å gjennomføre oppstartsmøter for alle BOA-prosjekt, med fokus både på roller i prosjektet, prosjektleveranser og samarbeid i prosjektteamet. I tillegg til en gjennomgang av hvordan møtet kan forberedes og hvordan maler og sjekklister kan tilpasses, vil kursdeltagerne få en innføring i UiB sitt nye prosjektstyringsverktøy ProsjektTeam som støtteteamet og prosjektleder skal utvikle og bruke sammen i løpet av hele prosjektperioden. 

Det legges opp til dialog og erfaringsdeling både om utfordringer og best practice knyttet til prosjektstart og prosjektdrift, med fokus på å videreutvikle de eksisterende verktøyene. 

Målgruppe: Administrativt ansatte som enten har ansvar for å gjennomføre oppstartsmøter, eller som inngår i prosjektteamet for et eller flere BOA-prosjekt. 

Varighet: Kurset varer ca 3 timer. Det legges opp til erfaringsutveksling og gruppediskusjoner underveis.

Kursspråk: Norsk

Kursholdere: Kari Eidsheim ØKA, og Vibeke Irgan, FIA

Antall plasser:  20