Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
UiB Opp

UiB Opp 1.12 Ekstern finansiering av utviklingsarbeid i utdanningene

Hovedinnhold

Ekstern finansiering av kvalitetsarbeid i utdanningene

Har du faglige ambisjoner for et studieprogram du er involvert i, er dette verkstedet for deg. Finansieringsmulighetene er flere enn mange vet. Vi introduserer dem samlet, og du kan lære av erfaringene til kolleger som har nådd opp i konkurransen om midler fra nasjonale og internasjonale støtteordninger. 

Du er også velkommen til å ta med egne idéer du har lyst til å diskutere. Det blir god tid til spørsmål, svar og samtale.

Kjøreplan:

 1. Velkommen og kort presentasjonsrunde - 15 min
   
 2. Finansieringsordninger for kvalitetsarbeid i emner og studieprogram, korte innledninger v/Katrine Moland Hansen og Galo Juarez Austegard fra Studieavdelingen og eksempler fra ulike fagmiljø - 60 min
   
 3. Det vi snakker om når vi snakker om «utviklingsarbeid» og «kvalitetsarbeid», korte innledninger v/Cecilie Boge UiB læringslab og  en av forskerne som er knyttet til Program for universitetspedagogikk – 30 min
   
 4. Idéutvikling, søknadsarbeid og støttefunksjoner, deling av idéer, erfaringer og skittenrealistiske tips – 50 min
   
 5. Avslutning – 10 min:      

Læringsutbytte:
•    oversikt over nasjonale og internasjonale finansieringskilder
•    innsikt i aktuelle vurderingskriterier 
•    kjennskap til hvem du kan be om hjelp til idéutvikling og søknadsarbeid
•    kontakt med engasjerte kolleger fra andre fagmiljø ved UiB
 

Målgruppe: 
faglig og administrativt ansvarlige for emner og studieprogram.

Språk:
Norsk 

Tid:
24. januar 2023 kl. 0900-1200 (3 timer)

Sted:
UiB læringslab, MCB, Lars Hilles gate 30, oppmøte i atriet på gateplan

Verkstedansvarlig:
Kari Bjørgo Johnsen, Studieavdelingen og UiB læringslab