Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
UiB Opp

UiB Opp 1.12 Ekstern finansiering av utviklingsarbeid i utdanningene

Hovedinnhold

Ekstern finansiering av kvalitetsarbeid i utdanningene

Har du faglige ambisjoner for et studieprogram du er involvert i, er dette verkstedet for deg. Finansieringsmulighetene er flere enn mange vet.

Hovedinnhold

Ekstern finansiering av utviklingsarbeid i utdanningene

Kursinnhold:
Vi introduserer finansieringsmulighetene samlet, og du kan lære av erfaringene til kollegaer som har nådd opp i konkurransen om midler. Du er også velkommen til å ta med egne idéer du har lyst til å diskutere. Det blir god tid til spørsmål, svar og samtale. 

  • Finansieringsordninger for kvalitetsarbeid i emner og studieprogram  
  • Det vi snakker om når vi snakker om «utviklingsarbeid» og «kvalitetsarbeid» 
  • Idéutvikling, søknadsarbeid og støttefunksjoner, deling av idéer, erfaringer og skittenrealistiske tips  

Læringsutbytte:

  • oversikt over nasjonale og internasjonale finansieringskilder
  • innsikt i aktuelle vurderingskriterier 
  • kjennskap til hvem du kan be om hjelp til idéutvikling og søknadsarbeid
  • kontakt med engasjerte kolleger fra andre fagmiljø ved UiB
     

Målgruppe: 
faglig og administrativt ansvarlige for emner og studieprogram.

Varighet:
Verkstedet varer i to timer 

Kursspråk:
Norsk 

Antall plasser:
30

Tid:
torsdag 7. mai 2024, kl. 0900-1100

Sted:
UiB læringslab, MCB, Lars Hilles gate 30, oppmøte i atriet på gateplan