Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
UiB Opp

UiB Opp 2.10 Posisjonering og langsiktig EU-arbeid

Hovedinnhold

Posisjonering og langsiktig EU-arbeid

Kursinnhold: 
•    Introduksjon til EU, EØS og Norsk programdeltagelse (45 min)
•    Hva er EU og hvordan fungerer det?
•    Norges forhold til EU gjennom EØS-avtalen.
•    Utforming og påvirkning av EUs forskning og innovasjonspolitikk (45 min)
•    Overordnet introduksjon til dagsaktuelle politiske prioriteringer i EU med fokus på green deal, digital transition and strategic    autonomy.
•    Helt overordnet introduksjon til EUs forsknings og innovasjonspolitikk og EUs program for forskning og innovasjon, Horisont Europa.
•    På hvilken måte er Horisont Europa også drevet av politikkutformingen? 
•    Hvordan påvirke kommende strategiske retninger for Horisont Europa, arbeidsprogram og utlysninger. 
•    Ruter for påvirkning - før, under og etter forskning.
•    For å bygge nettverk og påvirke må man være synlig – hvordan bli synlig? (45 min + 15min)
•    Hvorfor, hvordan og i hvilke kanaler? 
•    Registrere seg som ekspert i EUs ekspertdatabase 

Læringsutbytte:   
Forståelse av EU, og hvordan man kan jobbe for å påvirke politikk og programmer

Målgruppe:
Forskere og administrativt ansatte 

Kursspråk:
English / Norwegian, depending on the participants

Dato og tid:   
7. mai 202 kl. 0900 - 1200

Antall plasser:
20 stykker

Kursholdere: 
Charlotte Eide og Vivil Valvik Haraldsen, FIA