Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
UiB Opp

UiB Opp 2.2 Analyse, forskningspolitikk og strategi

Dette kurset skal gi en innføring i de viktiste datakildene for analyser, betydningen av universitetsrankinger, og de mest sentrale forskningspolitiske styringsdokument som UiB er en del av.

Hovedinnhold

Kursinnhold:
Hvordan jobbes det med resultatmåling og analyse på UiB? Hvilke datakilder om forskning er relevante for fakultetene og instituttene? Dette kurset skal gi en innføring i de viktiste datakildene for analyser, betydningen av universitetsrankinger, og de mest sentrale forskningspolitiske styringsdokument som UiB er en del av.  

Læringsutbytte:

  • Oversikt over viktige forskningspolitiske styringsdokumenter, styringsprosesser ved UiB og kunnskapsgrunnlag
  • Oversikt over hvordan arbeidet med bibliometri er organisert i Norge og ved UiB 
  • Kunnskap om de viktigste bibliometriske indikatorer og deres begrensninger 
  • Kjennskap til ulike initiativer og endringer i rammer for forskningsevaluering, nasjonalt og internasjonalt   

Målgruppe:
Administrativt ansatte

Kursspråk:
Norsk

Dato og tid:
16. november 2023 kl. 0900 - 1200

Antall plasser:
20 stykker

Kursholder:
Caroline Armitage/Eli Heldaas Seland ved Universitetsbiblioteket og Bjug Bøyum fra Forsknings- og innovasjonsavdelingen