Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
UiB Opp

UiB Opp 1.4 Oppstart av BOA-prosjekt og bruk av UiBs digitale prosjektverktøy

Hovedinnhold

Kursinnhold:
Kurset skal gi en innføring i hvordan organisere og gjennomføre oppstartsmøter for BOA-prosjekt, og gi en introduksjon til hvordan UiB sitt nye prosjektstyringsverktøy ProsjektTeam kan brukes i dette arbeidet.

Læringsutbytte:
Kurset skal gi det administrative støtteteamet flere verktøy til å gjennomføre gode oppstartsmøter for alle BOA-prosjekt, med fokus både på roller i prosjektet, prosjektleveranser og samarbeid. 

Målgruppe:
Passer for deg med lite eller noe erfaring innen søknadsstøtte ved UiB, nytilsatte forskningsrådgivere, økonomer, HR, kommunikasjonsrådgivere, adm sjefer, og andre som ønsker å få en oversikt over hvordan jobbe med søknadsstøtte ved UiB.

Varighet:
Kurset varer 3 timer. Det legges opp til erfaringsutveksling og gruppediskusjoner underveis. 

Kursholder:
Vibeke Irgan, Forsknings- og innovasjonsavdelingen og Kari Eidsheim, Økonomiavdelingen

Kursspråk:
Norsk 

Antall plasser:
20 stk.