Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
FRIPRO

"FRIPRO-løftet", del 3: Lesedag

Vurderer du å søke FRIPRO-midler fra Forskningsrådet? Dette er den tredje workshopen i serien "FRIPRO-løftet".

Hovedinnhold

Workshop for forskere på alle karrieretrinn som ønsker eller vurderer å søke støtte til FRIPRO-prosjekter fra Norges forskningsråd (NFR).
Disse prosjektene finansierer banebrytende forskning innen alle fagfelt, og forskeren velger temaet selv i motsetning til lignende prosjekter innen Forskningsrådets tematiske satsinger.

Våren 2024 lanserer Universitetet i Bergen «FRIPRO-løftet»: en serie med to workshops og en NFR-FRIPRO-søknadslesedag. Gjennom workshops, interaktive sesjoner og case-studier, vil sentrale og lokale rådgivere tilby praktisk opplæring i alt fra å forstå 'Impact' og 'Implementering' i FRIPRO-sammenheng til effektiv søknadsorganisering. Med støtte fra erfarne rådgivere sikter denne serien mot å ruste UiB-forskere med de nødvendige verktøyene for å ha større sannsynlighet for å lykkes i å sikre finansiering.

  Les gjennom tidligere søknader

  Søknadene vurderes etter disse tre kriteriene:

  • Forskningskvalitet (excellence)
  • Virkninger og effekter (impact)
  • Gjennomføring (implementation)

  I denne workshopen vil du kunne lese gjennom søknader som tidligere har fått gjennomslag.

  Mer informasjon kommer snart.

  Workshopen vil foregå på engelsk.