Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Mobilisering

Kontinuerlig prosess som omfatter informasjon om mulige finansieringskilder, mobilisering og kompetanseheving av miljø og ansatte i henhold til institusjonens strategier.

Hovedinnhold

Aktivitet
Finansiering
Posisjonering
Forskningssamarbeid
The European Charter for Researchers
Forskningsleder CV

Denne siden oppdateres av BOA-team leder