Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Horizon 2020

UiB og Vision2020 nettverket

Vision2020 nettverket kan hjelpe UiB forskere til å bli mer synlige i Europa og å finne nye partnere for samarbeidsprosjekt

Hovedinnhold

Vision2020: The Horizon Network er en plattform/nettverk hvor ledende europeiske forskningsorganisasjoner og innovative selskap som deltar i EUs forskningsprogram Horizon2020, bringes tettere sammen på en systematisk måte.

Et av målene med Vision2020 er å hjelpe forsknings- og innovasjonsaktører til å få inn komplementære partnere i større Horizon2020-søknader.

For forskere ved UiB vil synliggjøring av kompetanse inn i dette nettverket kunne bidra til at miljøet inviteres inn som partnere til flere prosjektsøknader. For de av våre forskere som ønsker å koordinere større prosjektsøknader, vil nettverket blant annet kunne hjelpe til med å identifisere nye (og kvalitetssikrede) partnere innen fagfelt vi trenger å få tilført kompetanse fra.

Vision2020 er delt inn i klynger eller helikser som arrangerer jevnlige møter og andre aktiviteter for å identifisere muligheter i Horizon2020 på tvers av fagmiljø . Målet er å fasilitere danning av gode konsortier. Hver heliks ledes av én medlemsinstitusjon. Klimahelixen, som organiserer miljøer interessert i Horisont 2020 arbeidsprogrammer som fokusserer på klimautfordringen, ledes av UiB siden 2017.  

Kommunikasjonsplatformen til nettverket er Crowdhelix, som gjør det mulig å legge inn og se på muligheter for prosjektsamarbeid innefor Horisont 2020, og å kommunisere med andre medlemmer i nettverket. Platformen utvikles stadig videre.

Alle ansatte i UiB kan lage egen tilgang.

Kommende arrangement:

1) Biomedisin/Bioteknologi event - 22./23. february 2018

LEITAT i Barcelona er vert for arrangementet. Fokus vil være på selekterte, relevante 2019 utlysninger. Målet er å diskutere, dele ekspertise og danne consortier. Mer informasjon kommer.

2) Energi event (Cardiff University): 5-6 mars - Brussels. Match-making arrangement mot SC3 (Secure, clean and efficient energy).

 • Energy
 • Innovation
 • Renewable energy
 • Collective actions
 • Consumer engagement
 • Clean-energy transition
 • Decarbonization
 • Innovative approaches
 • Next generation technologies
 • Energy poverty
 • Business case
 • Buildings renovation

Arrangementet skal fokusere på spesifikke Energi-utlysninger (med frist fom. september 2018: LC-SC3-RES-1-2019-2020, LC-SC3-RES-8-2019, LC-SC3-RES-16-2019,  LC-SC3-RES-17-2019, LC-SC3-RES-23-2019, LC-SC3-EC-1-2018-2019-2020, LC-SC3-EC-2-2018-2019-2020, LC-SC3-EC-3-2020, LC-SC3-CC-1-2018-2019-2020, LC-SC3-CC-5-2018, LC-SC3-NZE-1-2018, LC-SC3-EE-1-2018-2019-2020, LC-SC3-EE-2-2018-2019, LC-SC3-EE-6-2018-2019-2020). Formålet er å diskutere utlysningene og danne konsortier. Mer informasjon kommer snart.

3) Klima event (UiB), Bergen april eller mai. Match-making mot utvalgte SC5 (Climate action) utlysninger. Mer informasjon kommer.

Husk at PES kan brukes for å finansiere deltakelsen i Vision2020 arrangementer.

Tidligere arrangement

Vision2020: Horizon 2020 International Health Event

Vision2020 og KU Leuven skal, sammen med EIT Health og CELSA holdt en europeisk helseinnovasjonsarrangement 7. desember ved KU Leuven, Belgia. For mer informasjon ta kontakt med SC1 LCP.

Siden oppdateres av Corina Guder og Anja Hegen.