Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Kontaktpersoner

Hvem gjør hva? Local Contact Points og BOA Eksperteam

Oversikt over rådgivere i BOA teamet med ansvar for informasjon og arbeidsstøtte for ulike forsknings- utdannings- og innovasjonsprogram.

Hovedinnhold

Ta kontakt med Local Contact Point (LCP) for de enkelte programmene for generelle spørsmål om forskningsprogrammet, policydokumenter, posisjonering, arrangering av møter/kurs og annen informasjon. For mer informasjon om arbeidsprogrammene, klikk på programlenken.

Horizon Europe

Pillar 1 Excellent Research

ERC (StG, CoG, AdG, SyG)

Ekspertteam ERC

Anja Hegen (LCP), FIA, Hege Dysvik Høiland, ØKA, Åshild Nylund, KA 

Marie Skłodowska-Curie Actions

Ekspertteam COFUND

Corina Guder (LCP), FIA,  Alisa Hodzic, ØKA, Renate Krokås ØKA, Jill Opsahl HR, Åshild Nylund, KA

Eksperteam Postdoctoral Fellowships 

Corina Guder (LCP), FIA, Alisa Hodzic, ØKA, Renate Krokås ØKA, Jill Opsahl HR, Åshild Nylund, KA 

Eksperteam Doctoral Networks

Emmanuel Babatunde (LCP), FIA, Alisa Hodzic, ØKA, Renate Krokås ØKA, Jill Opsahl HR, Åshild Nylund, KA 

Eksperteam RISE

Emmanuel Babatunde (LCP), FIA, Alisa Hodzic, ØKA, Renate Krokås ØKA, Jill Opsahl HR

European Research Infrastructures 

Eksperteam RI

Yves Aubert (LCP), FIA, Hege Dysvik Høiland, ØKA

Pillar 2  Global Challenges and European Industrial Competitiveness

Cluster 1 Health 

Katie Anders (LCP) , FIA, Hege Dysvik Høiland, ØKA, Robert Michael Clarke ØKA

Cluster 2 Culture, Creativity and Inclusive Society 

Jutta Schloon (LCP, maternity leave)  Katie Anders FIA, Hege Dysvik Høiland, ØKA, Robert Michael Clarke, ØKA 

Cluster 3  Civil Security for Society 

Jutta Schloon (LCP, maternity leave)  Corina Guder FIA, Hege Dysvik Høiland, ØKA, Robert Michael Clarke, ØKA

Cluster 4 Digital, Industry and Space  

Anja Hegen (LCP), FIA, Hege Dysvik Høiland, ØKA, Robert Michael Clarke, ØKA

Cluster 5 Climate, Energy and Mobility

Corina Guder (LCP) FIA, Hege Dysvik Høiland, ØKA, Robert Michael Clarke, ØKA

Cluster 6 Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment

Emmanuel Babatunde (LCP), FIA, Hege Dysvik Høiland, ØKA, Robert Michael Clarke, ØKA 

Pillar 3  Innovative Europe

European Innovation Council,

Yves Aubert (LCP), FIA

European Innovation Ecosystems,

Yves Aubert (LCP), FIA

European Institute of Innovation and Technology

Yves Aubert (LCP), FIA

Widening Participation and Strengthening the European Research Area

Reforming and Enhancing the European R&I system

Ekspertteam: Anja Hegen (LCP), FIA, Hege Dysvik Høiland, ØKA, Robert Michael Clarke, ØKA

Widening participation and spreading excellence

Eksperteam: Jutta Schloon (LCP, maternity leave), Emmanuel Babatunde, FIA, Hege Dysvik Høiland, ØKA, Robert Michael Clarke, ØKA

Randsone Horizon Europe

European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP)

Katie Anders (LCP), FIA,

Innovative Medicines Initiative (IMI) 

Ekspertteam IMI: Katie Anders (LCP) , FIA, Hege Dysvik Høiland (ØKA)

EEA-grants 

Ekspertteam EEA: Emmanuel Babatunde (LCP), FIA, Robert Michael Clarke, ØKA

Europeiske partnerskap er også å finne under Clusters in Pillar 2 - utlysninger vil bli kunngjort nasjonalt (NFR). For spørsmål, ta kontakt med relevant Cluster-LCP.

Forskningsrådet

Sentre for fremragende forskning  

Eksperteam SFF 

Anja Hegen (LCP), FIA, Katie Anders FIA, Emmanuel Babatunde, FIA, Corina Guder FIA, Alisa Hodzic, ØKA, Renate Krokås ØKA, Håvard Hoel Aass ØKA, Åshild Nylund, KA 

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)

Eksperteam SFI

Yves Aubert (LCP), FIA, Merete Endestad, jurist FIA, Håvard Hoel Aass, ØKA, Robert Michael Clarke, ØKA,

Infrastruktur

Eksperteam infrastruktur

Yves Aubert (LCP), FIA, Håvard Hoel Aass, ØKA, Robert Michael Clarke, ØKA, (NN), ITA

 

Trond Mohn Stiftelse (TMS)

Trond Mohn Stiftelse

Ekspertteam TMS:

Jutta Schloon (LCP, maternity leave),  Anja Hegen FIA, (NN), ØKA, Åshild Nylund, KA 

NORHED II

Eksperteam NORHED II 

Kristin Svartveit (LCP), FIA, Merete Endestad (jur, FIA), Robert Michael Clarke, ØKA,