Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Kontaktpersoner

Hvem gjør hva - Local Contact Point for forskningsprogrammer

Oversikt over rådgivere i BOA teamet med ansvar for informasjon og arbeidsstøtte for de ulike forskningsprogrammene.

Ta kontakt med den aktuelle Local Contact Point (LCP) for generelle spørsmål om forskningsprogrammet, policydokumenter, posisjonering, arrangering av møter/kurs og annen informasjon.

Horizon 2020

Pillar 1 Excellent Research

 
ERCFA: Anja Hegen
ØKA: Hege Dysvik Høiland
ØKA: Jeanette E. Helgesen
Marie Skłodowska-Curie Actions FA: Emmanuel Babatunde
ØKA:Jeanette E. Helgesen 
European Research Infrastructures FA: Anne Fjellbirkeland
Future and Emerging Technologies (FET)Anja Hegen

Pillar 2  Industrial Leadership

 
LEIT ICTJutta Schloon
LEIT SpaceAnja Hegen
LEIT Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing and Processing and BiotechnologyVibeke Kyrkjebø Irgan og Anne Fjellbirkeland

Pillar 3 Societal Challenges 

 
SC1 Health, Demographic Change and WellbeingKatie Anders
SC2 Food security, sustainable agriculture and
forestry, marine and maritime and inland water research, and the bioeconomy
Anne Fjellbirkeland
SC3 Secure, Clean and Efficient EnergyEmmanuel Babatunde
SC4 Smart, green and integrated TransportCorina Guder
SC5 Climate Action, Environment, Resource Efficiency
and Raw Materials
Corina Guder
SC6 Europe in a Changing World- inclusive, innnovative
and reflective societies 
Jutta Schloon
SC7 Secure Societies- protecting freedom and security of Europe and its citizensCorina Guder
 

Horizontal activities

 
Spreading Excellence and widening participationAnja Hegen
Science with and for SocietyEmmanuel Babatunde
Cross-cutting Activities (Focus Areas)All

Randsone H2020

 
COSTAnja Hegen
IMIKatie Anders
EEAEmmanuel Babatunde

 

NFR

 
Sentre for fremragende forskning (SFF)FA: Anja Hegen
ØKA:Jeanette E. Helgesen 
Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)FA: Anja Hegen

Infrastruktur


Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020: Prosjektetableringsmidler

Økonomisk støtte for positioning og nettverksbygging mot H2020: Posisjoneringsmidler

FA: Anne Fjellbirkeland
ØKA:Therese Hystad

FA: Kristin Hansen


FA: Kristin Hansen