Hjem
Støtte til eksternfinansiert forskning (BOA)
Sentre for fremragende forskning (SFF)

Planlagt utlysning SFF V

Norges Forskningsrad kommer til å utlyse 5. runde av SFF med frist 18.11.2020

Sentere for Fremragende Forskning (SFF) er NFRs virkemiddel for å arbeide med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger.

Sentrene skal levere fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå i opp til 10 år.

Forskerutdanning og internasjonalt samarbeid er viktige delmål.

SFF ordningen skal evalueres og Forskningsradet publiserer rapporten i vår 2020.

UiB startet en prosess for langsiktig planlegging av nye SFF initiativer i 2018. Prosessen ledes av prorektor Margareth Hagen, sammen med dekanene fra alle fakultet og ledelsen på Sars senteret.

Anja Hegen er kontaktperson for FA.