Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Sentre for fremragende forskning (SFF)

Utlysning Senter for Fremragende Forskning (SFF) V

Norges Forskningsrad lyser ut 5. generasjonen av sentere for fremragende forskning

Hovedinnhold

Sentere for Fremragende Forskning (SFF) er NFRs virkemiddel for å arbeide med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger.

Sentrene skal levere fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå i opp til 10 år.

Forskerutdanning og internasjonalt samarbeid er viktige delmål.

SFF ble evaluert og rapporten finnes her. SFF V utlysningen finnes her. Norges Forskningsråd har også leget en side med spørsmål og svar om SFF og det anbefales å undersøke om spørsmål har blitt stilt og besvart her.

Det vil bli en to-trinns søkeprosess med frist for trinn 1 18.11.2020, svaret om hvem som kommer til trinn 2 forventes i vår 2021.

Trinn 1 vil bli evaluert av tverrfaglige paneler, trinn 2 av fageskperter for søknadens fagfelt.

Institusjoner som sender mer enn 5 søknader må ha 40% kvinnelige SFF ledere. Kvinnen må lede senteret minst 50% av tiden.

UiB startet en prosess for langsiktig planlegging av nye SFF initiativer i 2018. Prosessen ledes av prorektor Margareth Hagen, sammen med dekanene fra alle fakultet og ledelsen på Sars senteret. BOA teamet støtter søkerne med administrativ hjelp. Søkerne og støttepersonalet kan få tilgang til et dedikert MS Teams område med utfyllende informasjon.

Anja Hegen er kontaktperson for SFF på FIA.