Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Sentre for fremragende forskning (SFF)

Utlysning Senter for Fremragende Forskning (SFF) V

Norges Forskningsrad lyser ut 5. generasjonen av sentere for fremragende forskning

Hovedinnhold

Sentere for Fremragende Forskning (SFF) er NFRs virkemiddel for å arbeide med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger.

Sentrene skal levere fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå i opp til 10 år.

Forskerutdanning og internasjonalt samarbeid er viktige delmål.

SFF ble evaluert og rapporten finnes her. SFF V utlysningen finnes her. Norges Forskningsråd har også laget en side med spørsmål og svar om SFF og det anbefales å undersøke om spørsmål har blitt stilt og besvart her.

Søknader til trinn 2 er under evaluering og det blir intervjuer i Oslo i mai 2022.

Trinn 2 blir evaluert av fageskperter for søknadens fagfelt og et nytt vitenskapelig komite skal rangere søknadene for endelig utvalg sommer 2022.

 

UiB startet en prosess for langsiktig planlegging av nye SFF initiativer i 2018. Prosessen ble ledet av UiBs daværende prorektor Margareth Hagen, sammen med dekanene fra alle fakultet og ledelsen på Sars senteret. BOA teamet støttet søkerne med administrativ hjelp. Søkerne og støttepersonalet kan få tilgang til et dedikert MS Teams område med utfyllende informasjon.

Corina Guder er kontaktperson for SFF ved UiB.