Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Norges forskningsråd

Søknadsstøtte for NFR-søknader

BOA-teamet tilbyr støtte til NFR sine store satsninger som SFF, Infrastruktur, SFI.

Hovedinnhold

Siden oppdaters av BOA-team leder