Hjem
Støtte til eksternfinansiert forskning (BOA)

Forskning finansiert av EU

Juridisk rådgivining og kontraktservice for forskningsprosjekter med finansiering fra EU.

Ved tilslag på støtte fra EU vil det inngås en finaniseringskontrakt med EU (Grant Agreement). I tillegg til finansieringskontrakten vil det inngås en konsortieavtale med alle partnere i prosjektet.

UiB benytter DESCA-malen i våre prosjekter.

Det er forskningsadministrativ avdeling som er ansvarlig for alle EU-kontraktene. Juristene ved forskningsadministrativ avdeling vil sette opp nødvendige avtaler og bistå i forhandlinger med samarbeidspartnere.