Hjem
Støtte til eksternfinansiert forskning (BOA)

Forskning finansiert av andre

Forskningsprosjekter klassifiseres etter hvordan de er finansiert - oppdragsprosjekt eller bidragsprosjekt.

Ta kontakt med juristene for hjelp til forhandling og oppsett av avtalen. 

Du kan se mer om klassifisering av prosjekter på https://www.uib.no/foransatte/100034/klassifisering-av-boa-midler