Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Utarbeide prosjektbeskrivelse og elektronisk søknadsskjema

Prosjektleder er ansvarlig for å utarbeide prosjektbeskrivelse med støtte fra institutt/fakultetsrådgiver. Sentraladministative avdelinger og fakultet skal involveres i store og komplekse søknader

Hovedinnhold

Innhold i prosjektbeskrivelsen, og elementer som skal legges ved søknaden vil være ulik fra søknadstype til søknadstype.  

En søknad består ofte av fem elementer:

  • Elektronisk søknadsskjema
  • Prosjektbeskrivelse
  • Budsjett
  • Informasjon om partnere
  • Eventuelle vedlegg beskrevet i utlysningen (avtaler, letters of intent etc)

Kvalitetssikring av elektronisk søknadsskjema for NFR søknader gjøres ved institutt/fakultet. Kvalitetssikring av prosjektbeskrivelsen og fullstendig budsjett gjøres av institutt/fakultetsrådgivere og prosjektøkonomer ved institutt/fakultet. Unntak er SFF, SFI og Infrastruktursøknader som også får støtte fra BOA-teamet.  

Kvalitetssikring av elektronisk søknadsskjema for Horisont2020 søknader gjøres normalt av LEAR ved FA. For søknader der UiB er koordinator vil LEAR også kvalitetssikre informasjon om partnere i prosjektet. Kvalitetssikring av prosjektbeskrivelsen og fullstendig budsjett gjøres av prosjektrådgivere og prosjektøkonomer i BOA-teamet. 

BOA-teamet har utarbeidet beskrivelser av ulike søknadstyper hvor vi tilbyr søknadsstøtte, og hvordan arbeidet med disse søknadene legges opp: 

NFR søknader

  • SFF
  • Infrastruktur 

H2020 søknader 

Andre

 

Denne siden oppdateres av Vibeke Kyrkjebø Irgan