Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
NASJONAL FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Forskningsrådets INFRASTRUKTUR utlysning 2020

Forskningsrådet lyser ut midler under nasjonal forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) i 2020

Forskningsrådet lyser ut inntil 1,2 milliarder kroner til forskningsinfrastruktur med frist 18. november.

Første fase av søknadsprosessen er en obligatorisk skisserunde. Denne hadde frist 27 mai!

Det kom inn 166 skisser til fristen. Forskningsrådet har publisert et sammendrag av skissene på sine hjemmesider.

Informasjon om krav og føringer for andre fase av utlysningen ble publisert av Forskningsrådet rett før sommeren på denne siden.

Forskningsrådet vil arrangere et webinar om utlysningen 22 september

Det vil også bli arrangert interne webinarer på UiB, der ett vil ha fokus på økonomikrav i søknaden og ett vil ha ett bredere fokus. Informasjon om datoer og innhold for webinarene vil bli publisert på denne siden så snart dette er klart.