Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
NASJONAL FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Forskningsrådets INFRASTRUKTUR utlysning 2023

Forskningsrådet lyser ut midler under nasjonal forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) i 2023

Hovedinnhold

Forskningsrådet lyser midler til forskningsinfrastruktur med frist 15. november. Lenke til NFRs informasjon her

Første fase av søknadsprosessen er en obligatorisk skisserunde med frist 21. juni. Forskningsrådet har annonsert at de publiserer sammendrag av skissene innen 30. juni. 

Hovedinformasjonskanalen for UiBs søkere er på eget Teams. Gå hit for å bli med. Der vil det oppdateres løpende med frister og praktisk informasjon. 

Det arrangeres workshop for UiBs søkere 7. september 2023. Mer informasjon og påmelding her.

Forskningsrådet arrangerer informasjonsmøte for søkerne 13. september.