Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
NASJONAL FORSKNINGSINFRASTRUKTUR

Forskningsrådets INFRASTRUKTUR utlysninger

Forskningsrådet lyser ut midler under nasjonal forskningsinfrastruktur (INFRASTRUKTUR) i 2023

Hovedinnhold

Forskningsrådet lyste ut midler til forskningsinfrastruktur med frist 15. november 2023. Det er forventet at tildeling vil skje på møte i Porteføljestyret for forskningssystemet i september 2024. 

Hovedinformasjonskanalen for UiBs søkere er på eget Teams. Gå hit for å bli med. Der vil det oppdateres løpende med frister og praktisk informasjon. 
 

Forskningsrådet har varslet at de forventer ny utlysning med frist høsten 2025.