Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Bibliometri for CV, åpen publisering og Data Mangement Plan

Hovedinnhold

Synliggjøring av egen forskning (Bibliometri for CV)
Bibliometri er en kvantitativ metode som brukes til analyse av den vitenskapelige publiserings- og siteringsaktiviteten. Analyser av forsknings- og publikasjonsdata ved UiB er en del av Universitetsbibliotekets virksomhet. 

Universitetsbiblioteket vil sammen med institutt/fakultetsrådgiver eller prosjektrådgiver fra FA bistå prosjektleder med bibliometriske analyser som er relevant å presentere i en forsknings CV. 

Åpen publisering (Open Access)
Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt, umiddelbart og permanent tilgjengelig for alle på internett. Forfatter eller opphavsmann beholder opphavsretten til publikasjonen, men gir brukere tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å forlange vederlag.

Universitetsbiblioteket vil sammen med institutt/fakultetsrådgiver eller prosjektrådgiver fra FA bistå prosjektleder i utviklingen av planer for åpen publisering i prosjektsøknaden. 

Datahåndteringsplan
I mange søknader skal det legges inn en Data Management Plan (DMP). DMP er et formelt dokument som beskriver hvordan prosjektet skal håndtere dataene både under forskning, og etter at prosjektet er avsluttet. Målet med en DMP er å vurdere de mange aspekter av data management, metadata generering, data bevaring og analyse før prosjektet starter for å sikre at data blir godt forvaltet i nåtiden, og forberedt for bevaring i fremtiden. En datahånteringsplan vil minst inneholde en beskrivelse av forskningsprosjektets data, hvordan data oppbevares under og etter prosjektet og hvem som skal ha tilgang til data. 

Universitetsbiblioteket vil sammen med institutt/fakultetsrådgiver eller prosjektrådgiver fra FA bistå prosjektleder i utviklingen av en DMP. 

 

Siden oppdateres av Susanne Mikki