Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Bidrags- og oppdragsfinansiert aktivitet (BOA)

Nettside for BOA-prosjekt

Planlegge nettside for prosjektet. Noen prosjekter ønsker å opprette en enkel nettløsninger i søknadsfasen og videreutvikle nettsidene når prosjektet starter.

Hovedinnhold

Dersom du har behov for en nettside utenfor www.uib.no, i sammenheng med et BOA-prosjekt, kan UiB tilby en nettside i WordPress. WordPress er et av de mest brukte publiseringssystemene på Internett. Tjenesten er gratis. Du kan legge inn en bestilling til Kommunikasjonsavdelingen i UiBhjelp. Kommunikasjonsavdelingen kan være en støtte i en oppstartsperiode, men prosjektet må selv ha ressurser til teknisk og redaksjonell viderutvikling og vedlikehold.

WordPress tilbyr blant annet webstatistikk, nyhetsbrev, mulighet for å passordbeskytte enkeltsider, administrere brukere osv. Hvis prosjektet har behov for en mer kompleks nettside, med veldig spesifikke behov, vil ikke WordPress-tjenesten til UiB være den beste løsningen. IT-avdelingen har en oversikt over andre tjenester som kan vurderes.

I WordPress-tjenesten finnes det flere forskjellige temaer å velge mellom. Disse temaene varierer i farger, bildebruk og layout. Kommunikasjonsavdelingen bruker kun temaet "Evolve" og kan støtte med følgende i en oppstartsfase:
•    Finne en utforming på nettsiden som fungerer
•    Hjelpe til ved eventuelt behov for en egen nettstedsadresse
•    Gi en kort innføring i bruk av WordPress, slik at medlemmene av prosjektet selv kan vedlikeholde og viderutvikle siden

Kommunikasjonsavdelingen kan ikke støtte med følgende:
•    Lage/skrive og redigere innhold
•    Viderutvikling og vedlikehold av nettsiden

Kommunikasjonsavdelingen tilbyr ikke kurs i WordPress.

WordPress-tjenesten driftes av IT-avdelingen. Dersom en opplever feil ved tjenesten, eller ønsker å bestille installasjon av en plugin eller tema, så kan dette meldes inn i UiBhjelp.

Eksempler på nettsider i WordPress

https://spacelab.w.uib.no
https://candid.w.uib.no
https://nuaskom2017.w.uib.no
https://christiekonferansen.w.uib.no