Hjem

Universitetet i Bergen

Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

Kommende arrangement for Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)

2022

Uke 32

I dag 14. august (0)

Det er ingen arrangement denne dagen.

Uke 34

24. august (1)

UiB Opp 1.1 Introduksjon til forskningsstøtte ved UiB (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 15.08.2022, kl. 12:00

Uke 35

30. august (1)

UiB Opp 1.7 Juridisk støtte til eksternfinansierte prosjekt ved UiB (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 16.08.2022, kl. 12:00

Uke 36

5. september (1)

UiB Opp 2.14 Åpen vitenskap (Open Science) (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 29.08.2022, kl. 12:00

Uke 37

14. september (1)

UiB Opp 1.2 Søknadsstøtte forskningsprosjekter (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 07.09.2022, kl. 12:00

Uke 42

18. oktober (1)

UiB Opp 1.3 Bygging av forsknings-CV (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 04.10.2022, kl. 12:00

Uke 45

11. november (1)

UiB Opp 2.4 Kommunikasjon og formidling i forskningsprosjekt (Kurs - forskningsadministrasjon)
Påmeldingsfrist: 01.11.2022, kl. 12:00