Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Om Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Bergen Offshore Wind Centre - ny kunnskap for en bærekraftig utvikling av vinenergi til havs! Vi skal identifisere utfordringer og muligheter, utføre fremragende forskning på tvers av disipliner, bidra til forskningsbasert utdanning og bli en ledende kunnskaps- og formidlingsaktør innen havvind.

Wind turbine - Hywind Tampen
Foto/ill.:
Gry E. Parker, UiB - Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Hovedinnhold

Vår visjon er å skape ledende kunnskap, metoder og verktøy for å bidra til en bærekraftig utvikling av havvind mot 2030, 2040 og 2050.

Nyttig informasjon om og fra BOW:

Vi skal: 

 • Være et kompetansesenter for forskning, utdanning og innovasjon innenfor offshore vindenergi på et internasjonalt nivå.
 • Bidra til FNs bærekraftmål nummer syv: Rimelig og ren energi til alle.
 • Mobilisere og synliggjøre tverrfaglighet innen forskning relatert til havvind ved Universitetet i Bergen.

Slik vil vi bidra:

 • Ha kompetanse på et internasjonalt nivå.
 • Aktiv pådriver innenfor nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid.
 • Publisere vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler som bidrar til å utvikle havvind som bærekraftig energikilde.
 • Utdanne kandidater for framtidens energisystemer.
 • Profesjonell støtte og rådgivende oppgaver for industri, myndigheter og samfunnet for øvrig.

Det internasjonale energibyrået (IEA) anslår at:

 • Andelen fornybar energi som brukes globalt, vil vokse med en femdel til 12,4 prosent av totalt energiforbruk innen 2023.
 • Den største veksten vil komme innen elektrisitetssektoren, med en økning fra 24 prosent i 2017 til nesten 30 prosent i 2023.
 • Fornybar energi vil utgjøre over 70 prosent av veksten i verdens globale elektrisitetsproduksjon.
 • Solenergi vil være største bidragsyter til veksten, fulgt av vindkraft, vannkraft og bioenergi.
 • Vannkraft er verdens største fornybare energikilde og vil stå for 16 prosent av etterspørselen i 2023. Vindkraft følger etter med 6 prosent, solenergi med 4 prosent og bioenergi med 3 prosent.