Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Om Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Hovedinnhold

Bergen Offshore Wind Centre samler UiB sin satsning på havvind.

Vi skal: 

  • Være et kompetansesenter for forskning, utdanning og innovasjon innenfor offshore vindenergi på et internasjonalt nivå.
  • Bidra til FNs bærekraftmål nummer syv: Rimelig og ren energi til alle.
  • Mobilisere og synliggjøre tverrfaglighet i regi av Universitetet i Bergen.

Slik vil vi bidra:

  • Ha kompetanse på et internasjonalt nivå.
  • Aktiv pådriver innenfor nasjonale og internasjonale forskningssamarbeid.
  • Publisere vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler som bidrar til å utvikle havvind som bærekraftig energikilde.
  • Utdanne kandidater for framtidens energisystemer.
  • Profesjonell støtte og rådgivende oppgaver for industri, myndigheter og samfunnet for øvrig.