Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Kontakt

Kontakt Bergen Offshore Wind Centre (BOW)

Hovedinnhold

Generelle henvendelser

Epost: bow@uib.no

Mediehenvendelser

Henvendelser fra media rettes direkte til forskeren du ønsker kontakt med. 

Er du usikker på hvem du skal snakke med? Ta kontakt på bow@uib.no

Spørsmål om bestemte prosjekt rettes til kontaktperson for prosjektet.

Hvem svarer på hva?

Fakta om vindkraft/kostnad for vindkraftutbygging/vindkraft på land vs. vindkraft til havs

Senterleder Finn Gunnar Nielsen, finn.nielsen@uib.no, 55 58 26 44 / 992 42 457

UiBs satsning på havvind, klima og energiomstilling

Energidirektør Kristin Guldbrandsen Frøysa, kristin.froysa@uib.no, 55 58 31 75 / 480 22 045

Juridiske spørsmål knyttet til vindparker til havs

Vindressurser og meteorologiske forhold

Erosjon og slitasje på vindturbiner

Havvind og bølger

Vurdering av marine grunnforhold for flytende og bunnfaste vindmøller til havs

Utdanning innen vindkraft