Hjem
Bergen Offshore Wind Centre (BOW)
Innspill til strategi

Innspill til EUs strategi for fornybar energi til havs

Innspill til EUs strategi for fornybar energi til havs fra Bergen Offshore Wind Centre (BOW) og Energiomstilling Vest (EOV)

Hovedinnhold