Hjem
BRIM Bergen Research group for intervention and mental health across the Lifespan
Forskningsprosjekt

ENLIGHT

Optimale lysbetingelser for bedre hukommelse og humør

ENLIGHT-prosjektet uforsker effekten av ulike lysmodaliteter på kognisjon og humør.
Foto/ill.:
Louise Bjerrum

Hovedinnhold

ENLIGHT-prosjektet undersøker hvorvidt lysterapi kan være en effektiv måte å forbedre tilværelsen for personer med demens. Mangelen på systematiske og grunnleggende studier med personer med demens gjør dette til et viktig studie for videre teoretisk og metodologisk utvikling.

ENLIGHT har som overordnet formål å undersøke hvordan ulike lysmodaliteter påvirker kognisjon og stemningsleie. Studien er delt inn i to delstudium som hver består av eksponering for fire ulike lysbetingelser; blått, rødt, sterkt hvitt og svakt hvitt lys.

Delstudium 1 tester de akutte effektene av lys på ulike aspekt ved kognisjon: vigilans, arbeidsminne og inhibisjon. Delstudium 2 tester de akutte effektene av lys på ulike aspekt ved emosjonsprosessering: emosjonsgjenkjenning (oppfattelse av positive, nøytrale og negative ansiktsuttrykk) og implisitt emosjonell læring (betinging). Delstudium 1 og 2 måler også hvordan lys påvirker melatoninutskillelse i spytt og hjerteratevariabilitet. Eksperimentene vil foregå i The Human Light Lab lyslaboratoriet på Det psykologiske fakultet.

Delstudium 1 og 2 inkluderer tre grupper: unge friske voksne, eldre uten demens og eldre med mild demens/mild kognitiv svikt og. Dette vil kunne gi et innblikk i hvorvidt eventuell variasjon i effekt skyldes demens, eller aldersbetingede endringer.