Hjem
BRIM Bergen Research group for intervention and mental health across the Lifespan
Utstilling

Fremdeles her

21. september markerer vi den internasjonale Alzheimerdagen med en utendørs interaktiv fotoutstilling. Den formidler hvordan musikkterapi kan fremme positiv helse hos mennesker med demens. Utstillingen holdes på Torgallmenningen i Bergen sentrum.

Fremdeles her - foto av person med demens og hennes sønn, i samtale med musikkterapeut. Foto tatt av Ingvild Festervold Melien
Foto/ill.:
Ingvild Constance Festervoll Melien

Hovedinnhold

Demens rammer mange i samfunnet vårt. På tross av utfordringene demens fører med seg, fortsetter man å ha behov for å høre til og kjenne seg verdifull. Tittelen på utstillingen uttrykker at man fortsatt er seg selv når man får en demenssykdom. Utstillingen og studien som ligger bak gir et unikt innblikk i hvordan musikkterapi kan gi glede, mestring og fellesskap. 
Vi oppfordrer besøkende til å ta med egne øretelefoner og smarttelefon for å oppleve den interaktive delen av utstillingen. 

Mer kunnskap om musikkterapi

Utstillingen "Fremdeles her" vil formidle kunnskap om musikkterapi for demens gjennom bilder og lydfiler. Lydfilene vil være tilgjengelig fra en nettside. På nettsiden finner du også en oversikt over musikkterapitilbud i Vestlands-regionen. 
Terapeutisk bruk av musikk kan gi mestringsfølelse, vekke positive følelser og virke avslappende.

Økt velvære og bedre kommunikasjon

Utstillingen vil også formidle resultatene fra studien Skreddersydd musikkterapi ved demens. Studien viser at musikkterapi gir økt velvære og bedre kommunikasjonen med pårørende. Nettsiden knyttet til utstillingen gir i tillegg en oversikt over pågående forskningsprosjekter om musikkterapi innenfor eldrehelse i Norge.

Bright, Det psykologiske fakultet

Prosjektmedarbeidere. Fra venstre: musikkterapeut Stine Andrea Sognes, professor Inger Hilde Nordhus, fotograf Ingvild Constance Festervoll Melien, stipendiat Kristine Gustavsen Madsø. Klinikksjef Minna Hynninen var ikke til stede under fotografering.

Foto/ill.:
Ingvild Ferstervoll Melien

Snakk mer om demens

Temaet for den internasjonale Alzheimerdagen i år er å snakke om demens, og ta tak i stigmatiseringen som mange personer som lever med demens opplever. 

Fremdeles her er et formidlingsprosjekt initiert av forskere ved Institutt for klinisk psykologi, Alrek Helseklynge, i samarbeid med NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus i Bergen. 

Fagpanel for utstillingen

Professor Brynjulf Stige, Polyfon Kunnskapsklynge for musikkterapi, musikkterapeut Solgunn Knardal, NKS Olaviken Alderspsykiatriske sykehus, 1.amanuensis Margery Vibe Skagen, Det humanistisk fakultet, kommunikasjonsansvarlig Margareth Barndon, Det psykologiske fakultet, musikkterapeut Johan Klætte, Kompetansesenter for demens, Bergen kommune og musikkterapeut Guri Gjermstad Dypvik, Øygarden kommune.

FotoIngvild Festervoll Melien. Portretterte deltagere i prosjektet har godkjent bruk av bildene, og fotograf må kontaktes angående bruk og rettigheter.