Hjem
BRIM Bergen Research group for intervention and mental health across the Lifespan
Forskningsprosjekt

PEXACOG

Fysisk trening for å bedre behandlingseffekt av kognitiv atferdsterapi for eldre med generalisert angstlidelse.

PEXACOG undersøker om fysisk trening kan bedre behandlingseffekten av kognitiv atferdsterapi for personer i alderen 60-75 år med generalisert angstlidelse.
Foto/ill.:
Louise Bjerrum

Hovedinnhold

Generalisert angstlidelse (GAD) er en utbredt angstlidelse med alvorlige følger for funksjonsnivå, psykisk og somatisk helse. GAD kjennetegnes av omfattende og ukontrollert bekymring, som følges av muskelspenninger, uro, rastløshet, irritasjon, utmattelse og søvnvansker, og som fører til et betydelig funksjonstap. GAD er også en angstlidelse der vi ser at mange utvikler symptomer første gang som eldre. Imidlertid har eldre med GAD redusert effekt av anbefalt behandling (kognitiv atferdsterapi). Aldersbetinget reduksjon av kognitive funksjoner, og da særlig eksekutivfunksjoner, fremheves som en mulig virkningsmekanisme. Det har vært gjort studier på strategier for å bedre behandlingen, men sentrale forskere etterlyser strategier som rettes direkte mot å bedre eksekutivfunksjoner.


Eksekutivfunksjoner er styringsfunksjoner som hjelper oss med blant annet planlegging, oppmerksomhet, impulskontroll, igangsetting av oppgaver og problemløsning. Fysisk trening viser seg å bedre eksekutivfuksjoner, og har vist seg å kunne stoppe og reversere aldersbetinget reduksjon av kognitive funksjoner. Fysisk trening kan i så måte bidra til å forbedre effekten av kognitiv atferdsterapi for eldre med GAD. Flere mekanismer kan mediere virkningen av fysisk trening, deriblant økte nivåer av nevrotrofinet brain derived neurotrophic factor (BDNF), samt bedret hjerte-kar funksjon, inkludert økt hjerteratevariablitet (HRV). 


Prosjektet undersøker om, og på hvilke måter, fysisk trening kan bidra til å bedre behandlingseffekten av kognitiv atferdsterapi for personer i alderen 60 – 75 år med generalisert angstlidelse. Prosjektet er en randomisert kontrollert studie, der tilleggseffekten av fysisk trening sammenliknes med tilleggseffekten av telefonoppfølging. Alle deltagere får behandling med kognitiv atferdsterapi. 

For å undersøke mekanismer som kan mediere effekten av fysisk trening, undersøker vi flere parametre, blant annet HRV, BDNF, døgnrytmeregistering, MR-avbilding av hjernen, og nevropsykologisk testing. 


Studien er registrert hos ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02690441


Studiens protokoll er publisert i BMC Trials.