Hjem
BRIM Bergen Research group for intervention and mental health across the Lifespan
Forskningsprosjekt

Transdiagnostisk behandling av emosjonelle lidelser (Unified Protocol)

Hovedinnhold

Unified Protocol (UP) fokuserer på underliggende følelsesreguleringsvansker som er vanlige på tvers av ulike psykiske lidelser. Dette prosjektet har flere deler. Det er startet en gjennomførbarhetsstudie (feasability study) av UP i en norsk setting. Prosjektet vil også gjøre det mulig å undersøke mulige endringer i interoseptiv evne (sansning av indre kroppslige funksjoner som hjerte og respirasjon) og hjerteratevariabilitet (som er knyttet emosjonsreguleringsevne) hos individer som gjennomgår behandling innen rammen av UP. Det planlegges en større europeisk multisenter studie (RCT) som involverer noder fra Spania, Portugal, Romania, Tyskland, Danmark og Norge. I denne delen av prosjektet vil nye digitale løsninger og teknologiske hjelpemidler som smarttelefon-apper bli tatt i bruk og testet.

 

Publications:
https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-artikkel-teoretisk-artikkel/2023/12/unified-protocol