Hjem
BRIM Bergen Research group for intervention and mental health across the Lifespan
Kurs

Innføringskurs i “Unified Protocol” Transdiagnostisk behandling av emosjonelle lidelser 10. og 11.juni 2024

Hovedinnhold

Institutt for klinisk psykologi inviterer til 2 dagers innføringskurs i Unified Protocol (UP). Dette er en emosjonsfokusert og aksept-basert kognitiv atferdsterapi for behandling av angst, depresjon og andre emosjonelle lidelser. Behandlingen er transdiagnostisk, som vil si at den passer for vansker med å håndtere følelser uavhengig av diagnose. UP gjør det dermed mulig å behandle de vanligste psykiske lidelsene i samme gruppe. Det kan gjøre det lettere å samle grupper, og dermed redusere ventetid på behandling. Metoden åpner også for forenklet opplæring av terapeuter gjennom en enkelt manual til evidensbasert behandling av flere lidelser samtidig.

UP består av ulike ferdigheter i følelsesregulering som formidles til pasienter i et strukturert og tidsavgrenset format. Ferdighetene inkluderer det å forstå egne følelser, møte dem med ikke-dømmende oppmerksomhet, tenke fleksibelt, endre atferd som ikke er til hjelp, tåle kroppslig ubehag, og eksponering for å bryte unngåelsesmønstre. Behandlingen er aktiv, og foregår ut fra individuelle målsetninger. Metoden har vist seg virksom både individuelt og i gruppe. Innføringskurset vil gi et overblikk over behandlingsprinsipper i Unified Protocol, og konkret trening på å anvende disse i et gruppeformat. 

Tid: Mandag 10. og tirsdag 11. juni 2024
Sted: Alrek Helseklynge, Årstadveien 17, 5009 Bergen
Undervisere: Jon Vøllestad, Berge Osnes og Elisabeth Schanche
 
Pris: 2200,-
Påmelding og spørsmål: Førsteamanuensis Jon Vøllestad på e-post jon.vollestad@uib.no / tlf 952 13 286
 
Opplæringen søkes forhåndsgodkjent av Norsk Psykologforening som 12 timers vedlikeholdsaktivitet


For en norsk presentasjon av UP, se følgende artikkel: https://psykologtidsskriftet.no/vitenskapelig-artikkel-teoretisk-artikkel/2023/12/unified-protocol

Program
Mandag 10.06.
10:00 Velkommen og introduksjon til UP
10:45 Pause
11:00 Kasusformulering
11:45 Pause 
12:00 Modul 1: Målsetting og motivasjon
13:00 Lunsj
13:45 Modul 2: Forståelse av følelser
14:45 Pause
15:00 Modul 3: Ikke-dømmende oppmerksomhet
16:00 Pause
16:15 Oppsummering
17:00 Takk for i dag

Tirsdag 11.06. 
09:00 Modul 4: Fleksibel tenkning
10:00 Pause
10:15 Modul 5: Å gjøre det motsatte
11: 00 Pause
11:15 Modul 6: Toleranse for fysiske fornemmelser
12:15 Lunsj
13:00 Modul 7: Eksponering for emosjoner
14:00 Pause
14:15 Modul 8: Evaluering av fremgang og forebygging av tilbakefall
15:00 Pause
15:15 Oppsummering
16:00 Takk for i dag