Hjem
BRuSH
BORALIS - BERGEN ORAL INTERVENTION STUDY

Vil du være med i et spennende prosjekt om tann- og lungehelse?

Blør du ofte i tannkjøttet når du pusser tennene eller bruker tanntråd? Ja? Da vil vi komme i kontakt med deg. Vi søker nå deltakere til en klinisk studie.

Bergen Oral Intervention Study - BORALIS 2021

Produsent:
UiB ved Paul André Sommerfeldt/Anders Røsland

Hovedinnhold

Munnhulebakterier og lungehelse

Blødning i tannkjøttet ved tannpuss og bruk av tanntråd kan være ett av flere tegn på at tannkjøttet er betent. I dette kliniske forskningsprosjektet skal vi undersøke om tannkjøttsbetennelse (periodontitt) påvirker lungefunksjon. Periodontitt er forårsaket av at bakterier i munnhulen skaper en betennelsesreaksjon som bryter ned festeapparatet rundt tennene. Bakterier fra munnhulen kan også nå lungene, men vi vet lite om sammenhengen mellom munnhulebakterier og lungefunksjon hos yngre, friske mennesker. Det er også lite kunnskap om behandling av periodontitt kan bedre lungefunksjon – og dette er noe av det vi ønsker å undersøke nærmere.

Tannkjøttsproblemer, av varierende alvorlighetsgrad, opptrer hyppig i befolkningen. Sykdommen periodontitt debutterer gjerne tidlig i voksenlivet og vi ønsker derfor å komme i kontakt med deg som er mellom 25-45 år, som ikke har noen kronisk lungesykdom og som ikke røyker eller bruker snus.

Hva kan vi tilby?

Deltakere som blir inkludert i studien vil få kostnadsfri undersøkelse hos tannlege og få utført lungefunksjonstester ved Forskningsenhet for Helseundersøkelser (FHU), Universitetet i Bergen. Du vil få utdelt nødvendige munnhygieneprodukter og vi tilbyr tett oppfølging hos tannlege i studieforløpet. Selve behandlingen vil være rimelig og utføres etter samme takster som på studentklinikken ved Institutt for Klinisk Odontologi (IKO).   

Rekruttering

Vi rekrutterer fortløpende. 

Vil du være deltaker eller ha mer informasjon? 

Send oss en e-post med kontaktinformasjon (ingen sensitive opplysninger), eller registrer deg i dette skjemaet, så kontakter vi deg.

Er du tannlege og ønsker å henvise pasienter til prosjektet?

Send en e-post med deltakers kontaktinformasjon eller send henvisning. 

E-post: BORALIS@uib.no 

Logo
Foto/ill.:
UIB/BRUSH/ERC