Hjem
BRuSH
BRuSH Funding

Det Europeiske Forskningsråds (ERC) Starter Grant

Det Europeiske forskningsråd har som formål å fremme forskning av den høyeste kvalitet i Europa. Dette gjøres gjennom konkurransedrevet finansiering som gir støtte til undersøkende fremragende forskere på tvers av fagområder, med basis i banebrytende forskning.

ERC
Foto/ill.:
ERC

Hovedinnhold

Prosjektet BRuSH er finansiert gjennom det Europeiske forskningsrådet (European Research Council (ERC)) under the European Union's Horizon 2020 research and innovation agreement (Prosjektnummer 804199)

Mer om ERC finner du her: https://erc.europa.eu/

Les mer om BRuSH på ECRs side (eng.): Healthy lungs starts from your toothbrush