Hjem
BRuSH
Mikrobiomet innomhus

Bakterier og endotoksiner i innemiljøet og lungehelse

Ekstrahering av bakterier fra støvfilter
Foto/ill.:
Hesham Amin

Hovedinnhold

De siste tiårene har forekomsten av allergiske sykdommer og astma økt dramatisk. Dagens mennesker tilbringer omtrent 90% av tiden innendørs, og blir derfor utsatt for en rekke luftbårne mikrober og deres bi-produkter. Det er for eksempel kjent at endotoksiner, en betennelsesfremmende komponent hos Gram-negative bakterier, er forbundet med astma og allergi.

Dette PhD-prosjektet tar sikte på å beskrive sammensetningen av bakterier i hjemmemiljøet, og studere sammenhengen mellom eksponering for disse bakteriene og respiratorisk helse.

Dette prosjektet vil bruke data og miljøprøver samlet inn hjemme hos deltakerne i ECRHS-studien fra fem byer i Nord-Europa (Bergen, Århus, Uppsala, Reykjavík og Tartu). Vi forventer å få en bedre forståelse av hvordan eksponering for bakterier og deres bi-produkter, som endotoksiner, kan påvirke vår respiratoriske helse.