Hjem
BRuSH
Kjemikalier

Antibakterielle kjemikalier, eksem og bakterier

Kjemikalier
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Vi er til daglig eksponert for en rekke kjemikalier både i yrkessammenheng og i hjemmemiljø. I kosmetisk produkter har mange av kjemikaliene som tilsettes antibakterielle egenskaper. Når vi eksponeres for disse stoffene oralt eller dermalt, påvirkes mikrofloraen på hud og i munnhule. Vil bakteriesammensetningen i disse organene endres og vil endring forverre eller påvirke risiko for allergi og eksem? 

I dette doktorgradsprosjektet skal vi undersøke hvordan disse kjemikaliene påvirker bakteriesammensetning i munnhule og hud, og videre se på sammenhengen mellom bakterier og allergiske og respiratoriske sykdommer som eksem, allergi og astma.

I en populasjonsbasert studie av barn, ungdom og voksne i RHINESSA studien i Bergen, har vi analysert biomarkører i urin som mål på eksponering for kjemikalier som benyttes i ulike forbrukerprodukt inkludert kosmetikk. Vi finner tydelige kjønnsforskjeller i rapportering av bruk av kosmetikkprodukter; kvinner rapporterer en mer hyppig bruk enn menn og har derfor også høyere urin konsentrasjon av biomarkører for kjemikalier som har kosmetikk som hovedkilde. Ny kunnskap tyder på at noen av disse kjemikaliene kan akkumuleres i fettvev, og i vår studie ser vi at økende BMI gir lavere utskillelse av kjemikalier i urin. Videre finner vi at kjemikalier med antibakteriell funksjon påvirker sammensetningen av bakterier i munnhulen.

Vi ser også at bruk av desinfeksjonsmidler påvirker håndeksem og bakteriesammensetning på hud og i forbindelse med COVID-19 pandemien har vi undersøkt hvordan hyppigere håndhygienetiltak og bruk av maske påvirker hudsymptomer hos helseabeidere.

Hilde Kristin Vindenes disputerer 8. mars 2024 med avhandlingen "Occupational and environmental exposures: Impact on skin and associations with skin microbiome"

Publikasjoner knyttet til prosjektet:

  1. Exposure to environmental phenols and parabens, and relation to body mass index, eczema and respiratory outcomes in the Norwegian RHINESSA study. Vindenes HK, Svanes C, Lygre SHL, Real FG, Ringel-Kulka T, Bertelsen RJ. Environ Health (2021): 20(1):81. doi: 10.1186/s12940-021-00767-2. Fulltekst: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34256787/
  2. Prevalence of, and work-related risk factors for, hand eczema in a Norwegian general population (The HUNT Study). Vindenes HK, Svanes C, Lygre SHL, Hollund BE, Langhammer A, Bertelsen RJ. Contact Dermatitis (2017): 77(4):214-223. doi: 10.1111/cod.12800. Fulltekst: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28449354/
  3. Exposure to Antibacterial Chemicals Is Associated With Altered Composition of Oral Microbiome. Vindenes HK, Lin H, Shigdel R, Ringel-Kulka T, Real FG, Svanes C, Peddada SD, Bertelsen RJ. Front Microbiol (2022): doi: 10.3389/fmicb.2022.790496. eCollection 2022. Fulltext: Exposure to Antibacterial Chemicals Is Associated With Altered Composition of Oral Microbiome - PMC (nih.gov)
  4. Changes in Infection Prevention Practices and Occurrence of Skin Symptoms among Healthcare Workers, Cleaners and Day-care Workers in Norway during the COVID-19 Pandemic. Vindenes HK, Bertelsen RJ, Lygre SHL, Morken T, Møllerløkken OJ, Irgens-Hansen K. Acta Derm Venereol (2023): doi: 10.2340/actadv.v103.3420. Fulltext: Changes in Infection Prevention Practices and Occurrence of Skin Symptoms among Healthcare Workers, Cleaners and Day-care Workers in Norway during the COVID-19 Pandemic | Acta Dermato-Venereologica (medicaljournalssweden.se)