Hjem
BRuSH
Tannhelse og hjertesykdom

Tannhelse og hjertesykdom

CVD
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

PI Bertelsen leder en arbeidspakke i et forskningsprosjekt som startet i juni 2021: «Oral health in adults: predictors, social gradients and correlation with cardiovascular health in women and men». Prosjektet utgår fra forskningsavdelingen ved TKVestland der Randi Bertelsen er tilknyttet som forsker.

Prosjektet har fått midler fra Norges forskningsråd utlysning for «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv» og prosjektet har samarbeidspartnere fra Vestland Fylkeskommune, Nasjonalforeningen for folkehelse, Forbundet Tenner og Helse og Universitet i Bergen.

Hovedformålet med prosjektet er å se på sammenhengen mellom munnhelse, hjertehelse, sosial status og livsstilsfaktorer. Forskningsdata blir hentet inn fra deltakere i befolkningsundersøkelsene i Hordaland (HUSK 1-3). Gjennom munnhelseundersøkelsen, HUSK-tannhelse, som startet opp i 2020, ble det hentet inn opplysninger om munnhelse samt bakterieprøver fra munnhulen. 

Vi har nå analysert gingival prøver (prøver fra gingival væske fra mellom tannkjøtt og tann) for å kartlegge hvilke bakterier som finnes i munnhulen. Hos mennesker kjenner man til mer enn 700 arter av bakterier og vanligvis vil 2-300 typer bakterier være tilstede i en enkelt prøve.

Noen bakterier kan føre til betennelses-reaksjoner som kan – hvis det forblir ubehandlet – føre til tannkjøttbetennelser som gingivitt og periodontitt. Dersom slimhinnen i munnen brytes ned kan bakterier fra munnhulen nå andre organer via blodbanen. Det er blant annet funnet bakterier fra munnhule i kardiovaskulært plakk.

Bakterieprøver fra nesten 1200 deltagere i HUSK Tannhelse har blitt analysert med shotgun sekvensering. Vi undersøker hvordan periodontitt status og alvorlighetsgrad er relatert til forskjellige bakterier og videre hvordan sammensetningen av bakterier kan påvirke risikofaktorer for hjertekar-sykdom og inflammasjonsmarkører målt i blod fra deltagerne.

Mer informasjon om prosjektet finner du her