Hjem
BRuSH
Tannhelse og hjertesykdom

Tannhelse og hjertesykdom

CVD
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

PI Bertelsen leder en arbeidspakke i et forskningsprosjekt som startet i juni 2021: «Oral health in adults: predictors, social gradients and correlation with cardiovascular health in women and men». Prosjektet utgår fra forskningsavdelingen ved TKVestland der Randi Bertelsen er tilknyttet som forsker.

Prosjektet har fått midler fra Norges forskningsråd utlysning for «Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv» og prosjektet har samarbeidspartnere fra Vestland Fylkeskommune, Nasjonalforeningen for folkehelse, Forbundet Tenner og Helse og Universitet i Bergen.

Hovedformålet med prosjektet er å se på sammenhengen mellom munnhelse, hjertehelse, sosial status og livsstilsfaktorer.  Forskningsdata blir hentet inn fra deltakere i befolkningsundersøkelsene i Hordaland (HUSK 1-3). Gjennom munnhelseundersøkelsen, HUSK-tannhelse, som startet opp i 2020, blir det nå hentet inn opplysninger om munnhelse samt bakterieprøver fra munnhulen. Arbeidspakken som Bertelsen skal lede skal se på sammenhengen mellom bakterier i munnhule og kardiovaskulær helse.

Mer informasjon om prosjektet finner du her