Hjem
BRuSH
Metagenomikk

Metagenomikk fra munnhule fra ECRHS III

Metagenomikk data viser svært forskjellig sammensetning av bakterier i munnhule hos studiedeltagere i Melbourne (AU), Tartu (EE) og Bergen (NO) i ECRHS III

Boxplot showing MGS richness and Shannon index across samples, grouped by study site
Foto/ill.:
Clinical Microbiomics

Hovedinnhold

I den tredje oppfølgingen av deltagere i den Europeiske lungehelsestudien (European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) III), var det 3 studiesentre (Bergen, Melbourne og Tartu) som samlet inn prøver fra munnhule (gingival-væske fra område/lomme mellom tann og tannkjøtt). For disse prøvene (totalt 355) har vi nå gjort mikrobiom-analyser (shotgun sekvensering/metagenomikk). Vi ser svært forskjellig bakterie sammensetning og diversitet (alfa og beta diversitet) mellom disse 3 studiesentrene. 

Ved hjelp av biostatistiske analyser, undersøker vi om bakgrunnskarakteristika i studiepopulasjonen bidrar til å forklare forskjellen mellom studiesentrene, eller om den viktigste forklaringsfaktoren faktisk er nettopp geografisk. Forskjell i adferd og kultur vil kunne bidra til forskjellig bakterieflora. Noen mulige forklaringsvariable kan være røyking, kosthold, periodontal status og medikament bruk som for eksempel antibiotika. 

I Bergen startet den klinisk oppfølgingen av ECRHS IV opp i Februar 2022. Vi inviterer de samme studie-deltagerne som vi har gingival mikrobiom prøver fra, fra forrige oppfølging (ECRHS III for 10 år siden). Tartu og Melbourne skal også starte klinisk undersøkelse av ECRHS studiepopulasjonene. Dette vil gjøre det mulig å undersøke hvordan oralt mikrobiome påvirker lungehelse over tid, ved å benytte utfallsmål som er samlet inn over tid, f.eks. lungefunksjon, respiratorisk sykdom og symptom status. 

Videre skal vi undersøke hvordan sammensetning av gram-negative bakterier med forskjellig inflammasjonspotensiale (hexa vs penta-asylert LPS) påvirker lungefunksjon og respiratorisk sykdom og symptomer over tid.

Dette gir BRuSH mulighet til å undersøke unike data som er samlet inn over tid fra generell populasjoner i en multisenter-studie.